Виникнення людини » Всесвітня історія

Дарвін у своїй праці «Походження видів шляхом природного відбору» відзначив, що «світло буде пролите на походження людини та її історію». Вийшла в світ книга Ч. Дарвіна «Походження людини і статевий відбір». Пізньопалеолітичні люди часто мандрували, інколи досить далеко від своїх земель. Все дріопітекових вимерли 9 млн. Років тому, але по видимому вони дали початок сучасним…