Українська мова за професійним спрямуванням Галузинська Л І 2.3. Мовні засоби наукового стилю

Вживання іменника у наукових текстах. Числівник, займенник, дієслово, дієслівні форми, прислівник, сполучник, прийменник, частки у наукових текстах. Мета навчання – розвинути чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. За способом перекладу розрізняють буквальний і адекватний переклад. Буквальний переклад називають також дослівним, у такому перекладі можуть зберігатися порядок…